Παιδικός Σταθμός

 
 
 
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων που ακολουθούμε στον Παιδικό Γαλαξία αφορά:

 • Εικαστικά
 • Γλωσσική αγωγή & έκφραση
 • Προμαθηματικές έννοιες
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Δραματοποίηση
 • Κουκλοθέατρο
 • Ψυχοκινητικά παιχνίδια
 • Ρομποτική (προαιρετικά)
 • Κυκλοφοριακή αγωγή
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση
 
 
 
 
 • Επισκέψεις (προαιρετικά)
 • Μαγειρική
 • Κηπουρική
 • Μουσικοκινητική αγωγή & γνωριμία με μουσικά όργανα (πιάνο, αρμόνιο, τουμπερλέκι κλπ.)
 • Αγγλικά με οπτικοακουστικό πρόγραμμα
 • Εξοικείωση σε Η/Υ